?

-„Jak zdobyć dodatkowych 20 punktów na egzaminie na tłumacza przysięgłego?”-

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w swoim sprawozdaniu stwierdza, że jedną z przyczyn niskiej zdawalności jest brak znajomości formalnoprawnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Jak temu zaradzić?

-„Dowiesz się tego na moim bezpłatnym

szkoleniu!"